EIT Manufacturing Hub Hrvatska

Vizija Europske unije je da će Europa predvoditi inovacije u proizvodnji. S tom misijom osnovani su i HUB-ovi diljem Europe da okupe sve dionike koji rade u proizvodnji i podrži ih kroz edukaciju, međusobno povezivanje i inovacijske projekte.

Sveučilište u Zagrebu je u 2020. godini postalo EIT Manufacturing Hub za Hrvatsku, a od 2021. godine Fakultet strojarstva i brodogradnje ušao je u partnerstvo sa Sveučilištem u izvedbi EIT Manufacturing projekta.

Novosti

Naše aktivnosti

Manufacturing Innovation Challenge

Unutar Manufacturing Innovation Challenge-a, odabrane hrvatske proizvodne kompanije definirat će izazov iz njihovog poslovanja, a kojeg će kasnije rješavati startup timovi i predlagati rješenja. Kompanija koja je definirala izazov na kraju će odabrati najbolje rješenje.

EIT Manufacturing Innovation Challenge

Unutar EIT Manufacturing Innovation Challenge-a, odabrane hrvatske proizvodne kompanije definirat će izazov iz njihovog poslovanja, a kojeg će kasnije rješavati startup timovi i predlagati rješenja. Kompanija koja je definirala izazov na kraju će odabrati najbolje rješenje.

EIT Manufacturing Innovation Challenge

Unutar EIT Manufacturing Innovation Challenge-a, odabrane hrvatske proizvodne kompanije definirat će izazov iz njihovog poslovanja, a kojeg će kasnije rješavati startup timovi i predlagati rješenja. Kompanija koja je definirala izazov na kraju će odabrati najbolje rješenje.

EIT Manufacturing za održivi rast

U okviru ove aktivnosti uspostavit ćemo komunikaciju s gradovima i predstavnicima lokalnih proizvodnih industrija kako bismo bolje upoznali njihove potrebe i potpomogli donošenje odluka koje će povećati doprinos proizvodne industrije lokalnoj zajednici. Također, uspostavit ćemo komunikaciju s donositeljima politika na nacionalnoj razini kako bi povećali razumijevanje važnosti inovacija u proizvodnoj industriji za postizanje ekonomskih ciljeva i ciljeva vezanih uz zaštitu okoliša.

EIT Manufacturing za održivi rast

U okviru ove aktivnosti uspostavit ćemo komunikaciju s gradovima i predstavnicima lokalnih proizvodnih industrija kako bismo bolje upoznali njihove potrebe i potpomogli donošenje odluka koje će povećati doprinos proizvodne industrije lokalnoj zajednici. Također, uspostavit ćemo komunikaciju s donositeljima politika na nacionalnoj razini kako bi povećali razumijevanje važnosti inovacija u proizvodnoj industriji za postizanje ekonomskih ciljeva i ciljeva vezanih uz zaštitu okoliša.

EIT Manufacturing za održivi rast

U okviru ove aktivnosti uspostavit ćemo komunikaciju s gradovima i predstavnicima lokalnih proizvodnih industrija kako bismo bolje upoznali njihove potrebe i potpomogli donošenje odluka koje će povećati doprinos proizvodne industrije lokalnoj zajednici. Također, uspostavit ćemo komunikaciju s donositeljima politika na nacionalnoj razini kako bi povećali razumijevanje važnosti inovacija u proizvodnoj industriji za postizanje ekonomskih ciljeva i ciljeva vezanih uz zaštitu okoliša.

Razvoj i povećanje mreže

Razvoj snažne mreže dionika procesa inovacija unutar proizvodnje jedna je od ključnih aktivnosti EIT Manufacturing HUB-ova.

Razvoj i povećanje mreže

Razvoj snažne mreže dionika procesa inovacija unutar proizvodnje jedna je od ključnih aktivnosti EIT Manufacturing HUB-ova.

Razvoj i povećanje mreže

Razvoj snažne mreže dionika procesa inovacija unutar proizvodnje jedna je od ključnih aktivnosti EIT Manufacturing HUB-ova.

Promocija prilika i ostvareni uspjesi

Unutar EIT Manufacturing zajednice postoji veliki broj različitih prilika za hrvatske kompanije, stoga je naš cilj sve ove prilike predstaviti zainteresiranim dionicima iz područja proizvodnje kako bi ih na što bolji način mogli i iskoristiti.

Promocija prilika i ostvareni uspjesi

Unutar EIT Manufacturing zajednice postoji veliki broj različitih prilika za hrvatske kompanije, stoga je naš cilj sve ove prilike predstaviti zainteresiranim dionicima iz područja proizvodnje kako bi ih na što bolji način mogli i iskoristiti.

Promocija prilika i ostvareni uspjesi

Unutar EIT Manufacturing zajednice postoji veliki broj različitih prilika za hrvatske kompanije, stoga je naš cilj sve ove prilike predstaviti zainteresiranim dionicima iz područja proizvodnje kako bi ih na što bolji način mogli i iskoristiti.

Kako se možete uključiti:

Događaji

Bilo da se želite dodatno educirati ili saznati novosti iz područja inovacija u proizvodnji, priključite se na jedan od naših događaja ili pogledajte snimke s prošlih.

Natječaji

EIT Manufacturing nudi kompanijama i pojedincima koji rade u području proizvodnje niz različitih mogućnosti. Od mogućnosti sufinanciranja inovacijskih projekata do različitih edukacijskih programa

Programi

Naši programi, kao što je EIT Manufacturing Innovation Challenge, pomažu kompanijama u njihovom inovacijskom procesu. Upoznajte i naše druge programe.

Želite surađivati s EIT Manufacturing HUB Hrvatska?